Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Εργαζόμενοι Δήμου Βύρωνα: ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σε καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας χιλιάδες εργαζόμενοι.

Με απόφαση του το ελεγκτικό συνέδριο εγείρει θέμα συνταγματικότητας του άρθρου 16, Ν.4429/2016 που παρατείνει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα των δήμων έως το Δεκέμβριο του 2017. Πιο συγκεκριμένα:


Το Ελεγκτικό Συνέδριο επανέρχεται στο θέμα αυτή τη φορά για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες καλύπτουν πρόσκαιρες, εποχιακές ή περιοδικές ανάγκες, θέτοντας ουσιαστικά ζήτημα συνταγματικότητας της διάταξης.(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 43/2016) (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 111/2016). Και τούτο, διότι οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται μόνον με την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 41 και 43/2016).

Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, ενώ δεν αποκλείεται να έχει ακόμη πιο δυσμενέστερο αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους, μετατρέποντας τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση μίσθωσης έργου. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από την στιγμή που και η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛΛ, εφαρμόζει την πολιτική των μνημονίων και την στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου να μην γίνονται προσλήψεις με σταθερή σχέση εργασίας και δεν προχωρά στις αναγκαίες προσλήψεις μονίμου προσωπικού για να καλυφτούν οι τεράστιες ανάγκες στις υπηρεσίες καθαριότητας, και επιλεγεί την πολιτική της παράτασης των συμβάσεων, κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες εργαζόμενους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει και εκλογική πελατεία. Κάτι που έκαναν και στο παρελθόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Την ίδια στιγμή οι Δήμαρχοι ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος αρνούνται να προχωρήσουν σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας- κάτι που επιτρέπετε από την περασμένη άνοιξη, άρθρου 49 του ν. 4325/2015 -γιατί και αυτοί εφαρμόζουν αντεργατικές πολιτικές και αναζητούν φθηνό εργατικό δυναμικό, όπως είναι οι εργαζόμενοι μέσα από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, όπου το μισθολογικό κόστος το επιβαρύνεται ο ΟΑΕΔ / ΕΣΠΑ και όχι ο Δήμος. Η ΚΕΔΕ,-συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων- πρώτη αμφισβήτησε την παράταση των συμβάσεων, όχι απαιτώντας να γίνουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού, αλλά ζητώντας να προχωρήσει για τους Δήμους το πιο αντεργατικό πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων αυτό της κοινωφελούς εργασίας.

Οι δικαιολογία των Δημάρχων ότι εάν κάνουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη στους δημότες, δεν ευσταθεί αφού το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας τα χρόνια των μνημονίων έχει μειωθεί ουσιαστικά χωρίς να έχει γίνει μείωση των δημοτικών τελών στους δημότες, παρά σε ελαχίστους δήμους. Η μείωση του κόστους λειτουργίας οφείλεται στην μείωση έως και 47% του μισθού των εργαζομένων, στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εξ αίτιας των συνταξιοδοτήσεων, της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων- λιτή ζωή λόγο λιτότητας και φτώχειας – την μείωση του τέλους ταφής των απορριμμάτων που πληρώνουν οι δήμοι στις χωματερές.

Συγκυβέρνηση, ΚΕΔΕ και Δήμαρχοι είναι συγκοινωνούντα δοχεία στην εφαρμογή των μνημονικών αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών. Ακόμη και δήμαρχοι που καταγγέλλουν τις μνημονικές πολιτικές γίνονται και αυτοί διαχειριστές της ιδίας πολιτικής. Δυστυχώς και Δήμαρχοι της αριστεράς δεν πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα των αντιλαϊκών νεοφιλελευθέρων πολιτικών και των κατευθύνσεων που ξεθεμελιώνουν την σταθερή εργασία, την εργασία με δικαιώματα. Οι Δήμοι πορεύονται όλο και περισσότερο με τους όρους της αγοράς και επιδιώκουν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις και όχι ως κοινωνικοί οργανισμοί, με τους δημότες πελάτες και τους εργαζόμενους με όλο και λιγότερα δικαιώματα.


Γίνονται συμπρωταγωνιστές στον εργασιακό μεσαίωνα, εφαρμόζοντας ελαστικές σχέσεις εργασίας, την επ ασφάλεια και την ανακύκλωση της ανεργίας. Τώρα το σ. κίνημα στους ΟΤΑ, τα σωματεία, η ΠΟΕ ΟΤΑ, οι επιτροπές ανέργων, οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και συλλογικότητες σε κάθε Δήμο να απαιτήσουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι συμβασιούχους. Να σταματήσουν να ανέχονται αυτές τις βάρβαρες πολιτικές. Γιατί μια ενδεχόμενη επιστροφή των <Ταλιμπάν> του νεοφιλελευθερισμού θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα

Δεκέμβριος 2016