Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόταση του Συντονιστικού για το Οργανωτικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Το κεντρικό συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταθέτει την πρόταση για την οργανωτική συγκρότηση του Μετώπου, που μαζί με τις Πολιτικές Θέσεις αποτελούν τα βασικά ντοκουμέντα για την 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

1. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πολιτικό μέτωπο δυνάμεων και αγωνιστών της επαναστατικής, αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής αριστεράς κα της ριζοσπαστικής οικολογίας με προγραμματικά πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία ενότητας. Συμμετέχουν σε αυτήν οργανωμένες πολιτικές συλλογικότητες και ανένταχτοι αγωνιστές. Αναγνωρίζει τη λειτουργία και δράση στο εσωτερικό της οργανώσεων, ρευμάτων, ομάδων. Σέβεται τις διαφορές τους αλλά και τη συμβολή τους, ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. Ζητά τη συνεισφορά τους σε πρωτοπόρες ιδέες και δράση και αναγνωρίζει την αυτοτέλειά τους. Έχει, όμως, και η ίδια σχετική αυτοτέλεια από αυτές Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζεται στις δικές της αυτοτελείς πολιτικές διαδικασίες σε κάθε επίπεδο και την ενεργό συμμετοχή των συντροφισσών και των συντρόφων που την συναποτελούν, επιχειρώντας τη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενοποίηση της παρέμβασής τους. Παρεμβαίνει επίσης στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις με όποιον τρόπο εξυπηρετεί την προώθηση των πολιτικών και κινηματικών της στόχων χωρίς μεταρρυθμιστικές, κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές αυταπάτες.

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. είναι αυτόνομη οικονομικά και στηρίζεται από τις συνδρομές των μελών και των συνιστωσών της, στα έσοδα από εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και τις εισφορές φίλων της. 

2. Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γίνεται όποιος συμφωνεί με τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις, οργανωτικές αρχές και τους στόχους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στα ιδρυτικά κείμενα (διακήρυξη Σπόρτινγκ και Αθηναΐδας) και τις αποφάσεις των Συνδιασκέψεων, αποδέχεται τις αρχές της δημοκρατικής συγκρότησης, συμμετέχει σε μια Τοπική Επιτροπή, πληρώνει τη συνδρομή του και συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών της. Το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει και στρατεύεται για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού, τη σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική, ενάντια στο αστικό κράτος, το κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό. Συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά κινήματα. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενθαρρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν και να είναι μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η εγγραφή τους όμως σ’ αυτήν γίνεται ατομικά και με ευθύνη του κάθε συντρόφου ή συντρόφισσας.

3. Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουν σε Τοπικές Επιτροπές στις οποίες γίνεται η εγγραφή των μελών και η εκλογή αντιπροσώπων, με βάση την αρχή ένα μέλος - μία ψήφος. Εκτός από τις Τοπικές Επιτροπές συγκροτούνται και Κλαδικές Επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν και στην Τοπική και στην Κλαδική Επιτροπή του χώρου δραστηριότητάς τους αλλά έχουν δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων μόνο από τις Τοπικές. Οι Επιτροπές αποφασίζουν για τη δράση τους σε κάθε περιοχή ή κοινωνικό χώρο. Τα γεωγραφικά όρια των περιοχών κάθε Τοπικής Επιτροπής και τα συνδικαλιστικά όρια κάθε Κλαδικής καθορίζονται σε συνεννόηση με το Κεντρικό Συντονιστικό.  

4. Κυρίαρχο όργανο κάθε Επιτροπής αποτελεί η Συνέλευση των μελών της. Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από απόφαση του Τοπικού Συντονιστικού ή αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών τους. Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών και να μην εξαντλούνται σε πρόχειρες συνεννοήσεις. Οι συνελεύσεις συζητούν και αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, συνολικά ή μερικά, γενικά ή τοπικά/κλαδικά. Στη συζήτηση η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Όταν αυτό δεν καταστεί δυνατό οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων, ή με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα στο βαθμό που δεν θίγονται οι προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κάθε μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει ισότιμα στη συνέλευση και τη διαδικασία συζήτησης και απόφασης.  

5. Οι Συνελεύσεις ορίζουν Συντονιστικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για το μητρώο μελών της αντίστοιχης Επιτροπής και για την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης της Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Συνέλευση, η οποία ορίζει και τον αριθμό των μελών της . Η εκλογή της επιδιώκεται να γίνει με ανοιχτή ομόφωνη συναίνεση. Εάν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, τότε γίνεται εκλογή, με ψηφοφορία επί των παρόντων. Στην ψηφοφορία κάθε μέλος εκφράζει την προτίμησή του για το ¼ των εκλέξιμων θέσεων της ενιαίας λίστας των υποψηφίων. Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ένας (1) χρόνος και μετά γίνεται νέα διαδικασία ορισμού ή εκλογής. Οι Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να ανακαλούν τα συντονιστικά τους όργανα μόνο με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 των μελών τους.  

6. Ανώτερο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που συγκαλείται μια φορά το χρόνο και συζητά με βάση εισήγηση του απερχόμενου πανελλαδικού συντονιστικού. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους των Τοπικών Επιτροπών. Ο αριθμός τους ορίζεται βάσει ενιαίου πανελλαδικού μέτρου, 1 αντιπρόσωπος για κάθε 3 παρόντα μέλη στη διαδικασία ορισμού των αντιπροσώπων, μέτρο που εξασφαλίζει μια μαζική και αντιπροσωπευτική διαδικασία. Η διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων στην Συνδιάσκεψη είναι ανάλογη με αυτήν των Συνελεύσεων των Επιτροπών. Αντίστοιχα, ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων στην Συνδιάσκεψη είναι ανάλογος μ’ αυτόν της εκλογής των συντονιστικών οργάνων των Επιτροπών. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη χωρίς δεσμευτικές τοπικές αποφάσεις, ελεύθεροι να διαμορφώσουν τις απόψεις τους μέσα από την ίδια την διαδικασία του Σώματος. Ειδικά για την πρώτη Συνδιάσκεψη και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι οργανώσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους θα εκπροσωπούνται στην Συνδιάσκεψη με ένα στοιχειωδώς επαρκή τρόπο για την προβολή των απόψεών τους, η κάθε οργάνωση θα έχει το δικαίωμα να ορίσει μέχρι 7 αντιπροσώπους στον αριθμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων.  

7. Από την Συνδιάσκεψη εκλέγεται η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Πανελλαδικό Συντονιστικό, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5. Τα εκλεγμένα μέλη είναι υπόλογα μόνο στη Συνδιάσκεψη. Ο τρόπος εκλογής της ΚΣΕ και του Πανελλαδικού Συντονιστικού είναι ανάλογος με αυτόν της εκλογής αντιπροσώπων για την Συνδιάσκεψη. Η ΚΣΕ αποτελείται από 21 μέλη και έχει την βασική ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης και της πολιτικής λειτουργίας και εκπροσώπησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι την επόμενη Συνδιάσκεψη. Η έδρα της είναι στην Αθήνα, οι συνεδριάσεις της είναι ανοικτές και οι αποφάσεις της δημοσιοποιούνται. Στην ΚΣΕ η κάθε οργάνωση έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα μέλος. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό αποτελείται από 101 μέλη, συγκαλείται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο προκειμένου να εκτιμήσει την περίοδο, να συμβάλλει στην πολιτική δράση και την πανελλαδικοποίηση της παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και να και να υπογραμμίσει τις εμφάσεις της παρέμβασής της. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές, σε συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο τόπο και χρόνο και με ορισμένη και ανακοινωμένη θεματολογία. Από τα 101 μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού τα 21 είναι αυτά της ΚΣΕ και τα υπόλιπα 80 εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη. Στις συζητήσεις της ΚΣΕ και του Πανελλαδικού Συντονιστικού η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και δεν άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να ληφθεί απόφαση με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων ή με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα στο βαθμό που δεν θίγονται οι προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ευθύνη της ΚΣΕ συγκροτείται ομάδα τύπου και επικοινωνίας, η οποία έχει την ευθύνη της δημόσιας παρουσίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς τα ΜΜΕ. Επίσης, λειτουργεί ιστοσελίδα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., στην οποία αναρτώνται άμεσα όλες οι αποφάσεις της, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι αφίσες και κάθε άλλο μέσο προβολής της πολιτικής της, καθώς και κείμενα εσωτερικού διαλόγου μελών της. Η ΚΣΕ μπορεί να συγκροτεί και άλλες ομάδες εργασίας και να ζητά κάθε είδους βοήθεια από οποιοδήποτε μέλος.  

8. Όλα τα παραπάνω σημεία αποτελούν μια καταρχήν βάση συζήτησης για την πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μέσα από την ίδια την διαδικασία της Συνδιάσκεψης αλλά και την εμπειρία της παρέμβασης μας το επόμενο διάστημα, είναι πιθανόν να χρειαστούν αλλαγές, διορθώσεις και προσθήκες σε διάφορα σημεία που αναφέρονται στο μέτρο, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων, στη σχέση κλαδικών-τοπικών επιτροπών, στα διάφορα εκλεγμένα όργανα και στη μεταξύ τους σχέση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βαδίζει σε καινούργιους δρόμους που βασίζονται πάνω από όλα στην επαναστατική θέληση, την διαρκή αγωνιστική, κινηματική παρέμβαση, την ανάπτυξη των πολιτικών της δεσμών με την εργατική τάξη και τον λαό, την συντροφική αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν οι οργανωτικές αρχές ενός πρωτότυπου εγχειρήματος συνύπαρξης οργανώσεων με διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές διαδρομές και ανένταχτων αγωνιστών, να αναπτυχθεί, να ωριμάσει, να αξιοποιήσει τις εμπειρίες της διαμορφώνοντας ένα καινούργιο παράδειγμα για την αριστερά που θέλουμε, που θα εμπνεύσει με το πρόγραμμα, την δράση και την δημοκρατική της συγκρότηση τους εργαζόμενους και την νεολαία, την αριστερά που θα αλλάξει την κοινωνία.  


 Σεπτέμβρης 2011

Το Κεντρικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ