Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Θέσεις/Προτάσεις για την οργανωτική δομή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από μέλη της τ.κ. Βύρωνα/Καισαριανής/Παγκρατίου

Μετά την ολομέλεια της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου 2011 της Τ.Ε. Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου η οποία είχε αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση γύρω από την πρόταση του ΚΣ για το οργανωτικό, διαμορφώθηκε από ένα μεγάλο μέρος των παρόντων μελών της Τ.Ε. και υπογράφεται και από άλλα μέλη της Τ.Ε. η κάτωθι άποψη: 

Θεωρούμε την εισήγηση/θέση για το οργανωτικό του ΚΣ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως βάση για την συζήτηση. Εκτιμούμε ωστόσο πως το κείμενο έχει πολλές ελλείψεις και αδυναμίες και για αυτό τον λόγο, διατυπώνουμε μερικές θέσεις-προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα:

1. Θεωρούμε πως η συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να συμπεριλάβει ως ισότιμο πρωτογενές κύτταρο, μαζί με τις τοπικές και τις κλαδικές επιτροπές. Οι κλαδικές επιτροπές, εκλέγουν κανονικά αντιπροσώπους στις Συνδιασκέψεις και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι τοπικές.

2. Θεωρούμε κρίσιμου χαρακτήρα την αναγκαία εμβάθυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ βάσης και ηγεσίας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος συμμετοχής εκπροσώπων των τοπικών και κλαδικών επιτροπών στην Κ.Σ.Ε., οι οποίοι θα έχουν το καθήκον της μεταφοράς των απόψεων/αποφάσεων των επιτροπών στην ΚΣΕ και αντίστοιχα, την μεταφορά των συζητήσεων της ΚΣΕ στις αντίστοιχες επιτροπές.

3. Αντιλαμβανόμαστε επίσης σαν σημαντικό ζήτημα, την ανάγκη εναλλαγής (κυκλικότητα) στα όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (πχ χρονικό όριο στην θητεία των μελών στα όργανα αυτά).

4. Χρειάζεται να δημιουργηθεί η αναγκαία περιφερειακή δομή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (συγκρότηση ενδιάμεσων οργάνων σε περιφερειακό επίπεδο) με στόχο την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο δημοκρατική λειτουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε πανελλαδικό επίπεδο.

5. Πιστεύουμε πως η Συνδιάσκεψη πρέπει να εκλέγει μόνο το Πανελλαδικό Σώμα/Συντονιστικό, το οποίο είναι υπεύθυνο με τη σειρά του για την εκλογή της Κ.Σ.Ε. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε τη δημιουργία 2 παράλληλων κεντρικών οργάνων και τελικά την μετατροπή του Πανελλαδικού Σώματος /Συντονιστικού σε απλό, διακοσμητικό όργανο.

6. Οι τοπικές και οι κλαδικές επιτροπές συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τα οποία αποφασίζουν αυτές) με κατεύθυνση την σταθεροποίηση σε μηνιαία βάση. Οι ολομέλειες αυτές έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, χρειάζεται δε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών και ενδεικτική θεματολογία η οποία να γνωστοποιείται έγκαιρα για την προετοιμασία και την ουσιαστική συμβολή όλων των μελών στις αποφάσεις.

7. Προτείνουμε τη συγκρότηση στα πλαίσια του Πανελλαδικού Σώματος/Συντονιστικού μιας γραμματείας συνδικαλισμού με αρχικά συμβουλευτικό χαρακτήρα και με στόχο τη συμβολή στην προσπάθεια απόκτησης κοινής αντίληψης και δράσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο εργατικό κίνημα.

Τέλος, κοινός προβληματισμός αρκετών μελών της τκ, αναπτύχθηκε γύρω από το εξής ζήτημα: Πως οι τελικές αποφάσεις της 1ης πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με όλες τις τροποποιήσεις/αλλαγές που θα αποτυπωθούν στο κείμενο για το οργανωτικό που θα ψηφιστεί, θα οδηγήσουν στη μετατροπή των τοπικών και των κλαδικών επιτροπών σε ουσιαστικά κύτταρα παραγωγής πολιτικής.

Υπογραφές:
 1. Αναστούλης Παύλος
 2. Αποστολίδης Αλέξανδρος
 3. Βαρβάκη Αρχοντούλα
 4. Βαχαβιώλου-Καπράνου Νίκη
 5. Γιαζκουλίδης Δάκις
 6. Γιαννικοπούλου 'Αννα
 7. Γουδέλης Τάσος
 8. Θεολόγου Σταύρος
 9. Κάντζιας Αλέξανδρος
 10. Κάρδαρη Μαρία
 11. Κακατσάκης Θεοκλής
 12. Κόλλιας Αθανάσιος
 13. Κοτσαμπάσογλου Αντώνης
 14. Κοσκώση Έφη
 15. Κουφάκης Γιώργος
 16. Κρασσά Λουκία
 17. Κυπριώτης Λάμπρος
 18. Μανιάτης Πέτρος
 19. Μαυρομμάτη Σάσα
 20. Μιλτσακάκης Μιχάλης
 21. Μιμιγιάννης Δημήτρης
 22. Μιχαλοπούλου Ελένη
 23. Μπαλαδάκης-Κόττας Νικόλαος
 24. Μπικάκη Μαρία
 25. Μπούρας Φίλιππος
 26. Νεοφύτου Ιωάννα
 27. Ξιφαρά Μαρία
 28. Παναγιωτόπουλος Θοδωρής
 29. Παπαβασιλείου Δέσποινα
 30. Πίσχινας Βαγγέλης
 31. Σπάιερ Ορέστης
 32. Τζιορτζιώτης Σταύρος
 33. Τριανταφυλλίδης Στέφανος
 34. Τρουλλινού Ηρώ
 35. Φύτρος Πέτρος
 36. Χριστοδουλόπουλος Ζάχος
 37. Χριστοδουλουπούλου Αναστασία