Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα προς ένα τα 201 μέτρα του τρίτου μνημονίου

Το παρακάτω άρθρο το αναδημοσιεύουμε για να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι μας περιμένει σαν εργατική τάξη και λαό. Η ουδέτερη τεχνοκρατική γλώσσα με την οποία αναφέρονται τα μέτρα, δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια.

Capital.gr

Των Δήμητρα Καδδά – Δημήτρη Κατσαγάνη

Το μνημόνιο έως τον Ιούνιο του 2018 προβλέπει 201 μέτρα σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή που μορφοποιήθηκε και ανακοινώθηκε από το γερμανικό ΥΠΟΙΚ. Αναδεικνύει την τεράστια πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για άμεση εφαρμογή του μνημονίου αφού προβλέπονται 105 μέτρα μέσα στο 2015, εκ των οποίων τα 67 πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Ο λόγος για διαδοχικά τσουνάμι παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό, στις τράπεζες και στις αγορές, για διαδοχικούς προϋπολογισμούς και για συνεχή επανεξέταση της νομοθεσίας σε κρίσιμα πεδία όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η εποπτεία τραπεζών και η απόδοση των μέτρων και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Αύγουστος 2015

1. Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

2. Υιοθέτηση όλων των αναγκαίων κανόνων για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδας

Σεπτέμβριος 2015

3. Ολοκλήρωση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου για την παροχή τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4. Εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις των φορολογικών διαδικασιών δικαίου.

5. Επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών

6. Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών τραπεζικούς λογαριασμούς και στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

7. Δευτερογενής νομοθεσία για την Συμβούλιο Οικονομικού Σχεδιασμού.

8. Υποβολή σχεδίου για την οριστική διευθέτηση των καθυστερούμενων οφειλών

9. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

10. Επέκταση του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής του ποσού της υπέρβασης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ τα επόμενα τρία χρόνια.

11. Παρουσίαση ενός λεπτομερούς σχεδίου για την πανεθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

12. Θέσπιση ενός οδικού χάρτη για τη μεταρρύθμιση των επενδυτικών αδειών

13. Εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τις άδειες του Περιβάλλοντος και την Εμπορία Καυσίμων

14. Κατάρτιση των τριών κινητών ομάδων παρέμβασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διευκόλυνση του εμπορίου

15. Επανασύγκλιση του διυπηρεσιακής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού

16. Εισαγωγή ενός προγράμματος για το τρέχον και μόνιμο σύστημα πληρωμών στην ενέργεια

17. Αλλαγή των διαδικασιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

18. Συμψηφισμός οφειλών ΔΕΗ και διαχειριστών της αγοράς

19. Έναρξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην αγορά αερίου

20. Υιοθέτηση κοστοβαρών τιμολογίων στην αγορά ηλεκτρισμού

21. Εφαρμογή συμβάσεων διακοψιμότητας στην αγορά ηλεκτρισμού

22. Αναθεώρηση των τιμών της ΔΕΗ

23. Συζήτηση σχετικά με το Νέο Οργανισμό των Αγορών Ηλεκτρισμού.

24. Υιοθέτηση του σχεδίου ανασυγκρότησης του ΟΑΣΑ

25. Εφαρμογή ενός αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

26. Προετοιμασία ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

27. Πρόταση μέτρων ανασυγκρότηση των διοικητικών δικαστηρίων.

28. Επιβεβαίωση των πηγών διοικητικών δεδομένων μέσω της ΕΛΣΤΑΤ.

Οκτώβριος 2015

29. Υιοθέτηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 (εάν είναι απαραίτητο), του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016 και του μεσοπρόθεσμου

30. Μεταρρύθμιση φόρου εισοδήματος

31. Πλήρης μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Εσόδων

32. Μέτρα για τη βελτίωση της ειπραξιμότητας φόρων/εισφορών

33. Κατάργηση περιορισμών κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων

34. Βελτίωση της εισπραξιμότητας φορολογικών απαιτήσεων.

35. Παρεμβάσεις στους φόρους επί των πωλήσεων.

36. Ενίσχυση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών ( ΚΕΑΟ) και του ΙΚΑ

37. Υιοθέτηση της νομοθεσίας σχετικά με τη δημιουργία της νέας φορολογικής αρχής.

38. Επικαιροποίηση του δημοσιονομικού νόμου (κεντρική απαίτηση)

39. Υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος

40. Απαίτηση του clawback του 2015 από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και μείωση των τιμών των διαγνωστικών.

41. Επαναφορά του τέλους των 5 ευρώ για τις επισκέψεις σε νοσοκομεία ή ισοδύναμα μέτρα

42. Αποτίμηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

43. Τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ.

44. Επανεξέταση ανάγκης για πρόσθετα μέτρα στον τομέα της διακυβέρνησης των τραπεζών

45 .Έναρξη διαβούλευσης για την αγορά εργασίας

46 Εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ

48. Απελευθέρωση των τουριστικών μισθώσεων με κατάργηση του ελάχιστου ορίου μίσθωσης.

49 .Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναθεώρηση του δικαίου του ανταγωνισμού.

50. Αναθεώρηση της αδειοδότησης επενδύσεων και του διοικητικού κόστους που τις συνοδεύουν

51. Παρουσίαση του προεδρικού διατάγματος για τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών.

52. Χάρτης παρεμβάσεων για τη χρήση γης και τον Χωροταξικό σχεδιασμό.

53. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 4314/2014 για τα κοινοτικά ταμεία.

54. Υιοθέτηση όλων των νομοθεσιών για την ενεργοποίηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων

56. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εφαρμογή ισοδύναμης πρότασης

57. παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά θαλασσίων μεταφορών

58 . Έκδοση προεδρικού διατάγματος για τους λιμένες

59. Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας εργασίας για τις Ιδιωτικοποιήσεις

60. Μεταρρύθμιση του μισθολογίου στο δημόσιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016

61. Αλλαγή του τρόπου επιλογής Γενικών Διευθυντών.

62. Θέσπιση ορίων στο πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το ύψος των μισθών και για το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι το μισθολογικό κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 είναι συμβατό

63. Εξορθολογισμός και επιλεκτική αύξηση των δικαστικών εξόδων.

64. Θέσπιση μέτρων για τη μείωση της καθυστέρησης επιβολής της δικαιοσύνης

65 .Σχέδιο δράσης με τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

66. Υιοθέτηση της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς.

67. Αλλαγή του νομικού πλαισίου για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων που συνδράμουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Νοέμβριος του 2015

68. Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

69. Μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων

70. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

71. Σχέδιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών

72. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των επισφαλών δανείων

73. Υιοθέτηση της νομοθεσίας της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου στο Δημόσιο (κεντρικό αίτημα)

74. θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων

75. Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

76. Εφαρμογή 3ετούς στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος

77. Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων ώστε να αρθούν οι αδυναμίες στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

78 . Αξιολόγηση του νόμου 4312/2014 που αφορά τη μείωση των καταδικών για οικονομικά αδικήματα.

Δεκέμβριος 2015

79. Διορισμός του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

80. Εφαρμογή και των διατάξεων για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

81. Ενσωμάτωση των λογαριασμών όλων των φορέων στην κεντρική κυβέρνηση

82. Ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ασφαλίσεων σε ένα ενιαίο σώμα.

83. Εισαγωγή ενός προγράμματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού ταμείου.

84 Διαρθρωτικά μέτρα για την τήρηση των δαπανών υγείας.

85. Προσαρμογή των ανώτατων ορίων για κεντρικές προμήθειες.

86. Καθιέρωση ενός σχεδίου για τον υπολογισμό του κόστους των νοσοκομείων.

87. Πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

88. Πλήρης κάλυψη των εντοπιζόμενων κεφαλαιακών αναγκών λόγω των κόκκινων δανείων.

89. Νέα μέθοδος αντιμετώπισης περιπτώσεων μεγάλων οφειλετών

90. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την εκκαθάριση εμπορικών οντοτήτων που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

91. Θέσπιση πλαισίου για το επάγγελμα της αφερεγγυότητας

92. Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

93. Υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου και την έναρξη των μέτρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

94. Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

95 .Εφαρμογή των συστάσεων του εξωτερικού συμβούλου για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

96 Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών

97. Επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την προώθηση των εξαγωγών

98. Υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων

99. Έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον ορισμό των χρήσεων γης

101. Έγκριση του νέου πλαισίου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

102. Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ύδατα

103 . Ανάπτυξη μιας τριετούς στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση.

104 . Εισαγωγή ενός νέου, πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο.

105. Μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στη δικαιοσύνη

Ιανουάριος 2016

106. Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος από την 1η Ιανουαρίου, 2016

107 . Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

108. Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των ληξιπρόθεσμών οφειλών

109. Ολοκλήρωση του εξωτερικού ελέγχου των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ

110. Έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις

111. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση και καθορισμός του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Φεβρουάριος 2016

112. Αναθεώρηση της νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Δικονομίας

113. Συμφωνία μεταξύ της ΤτΕ και των τραπεζών σε επιχειρησιακούς στόχους για τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

114. Υλοποίηση ενός σχεδίου από το ΤΧΣ για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

115 .Θέσπιση ενός προγράμματος του ΤΧΣ για να επανεξετάσει τη διαχείριση των τραπεζών στις οποίες εφαρμόζονται οι συμφωνίες-πλαίσιο .

116. Υιοθέτηση των συστάσεων της διυπουργικής επιτροπής για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

117. Υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τα τοπικά γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

118. Ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη

119. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ

120 . Μεταρρύθμιση της φορολογίας επιχειρήσεων

121. Υλοποίηση ενός σχεδίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

122. Προετοιμασία μιας εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

123 . Υιοθέτηση μέτρων δημιουργίας 150.000 θέσεων εργασίας.

124. Εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης μη βιώσιμων εμπορικών οντοτήτων

125 Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδας

126. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ

127. Υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών όσον αφορά του εκ των υστέρων έλεγχους ανάλυσης κινδύνου

128. Εξασφάλιση της παραλαβής τουλάχιστον ενός X- ray σαρωτή σε κάθε ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή λιμάνια

129 .Εφαρμογή από την ρυθμιστική Αρχή και των από τις λιμενικές αρχές των εσωτερικών κανόνων

130. Σταδιακή ενσωμάτωση των συστάσεων της Task force σ΄ο,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις.

131. Πρόταση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την κωδικοποίηση των σημαντικότερων νόμων για τη δημόσια διοίκηση.

132. Έγκριση του σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Κοινοβουλίου κατά της διαφθοράς

Απρίλιος 2016

133. Έναρξη ισχύος του σχήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

134. Τριμηνιαία υποβολή στοιχείων από τις τράπεζες για τους βασικούς δείκτες σχετικά με την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων

135. Επικαιροποίηση της αναθεώρησης βάση των συστάσεων του ΟΟΣΑ του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Μάιος 2016

136. Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής

137. Έναρξη ισχύος του νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών

138 Υποβολή προτάσεων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Ιούνιος 2016

139. Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας φορολογικής αρχής

140. Εξορθολογισμός των διαδικασιών των ασφαλιστικών εισφορών (κεντρικό αίτημα)

141. Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων στα νοσοκομεία

142. Αποτίμηση της ικανότητας της υγειονομικής περίθαλψης

143. Επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου αφερεγγυότητας και πιθανά μέτρα

144. Αποτίμηση απόδοσης της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ

145. Μετά από αποτίμηση κατά περίπτωση αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών

146. Εφαρμογή των συστάσεων της εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ για τα οικοδομικά υλικά, τις Κυριακές και της εργαλειοθήκης 2 .

147. Έγκριση του παράγωγου δικαίου για την αδειοδότηση των επενδύσεων

148. Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και μέσω καταστημάτων μιας στάσης για τις επιχειρήσεις

149. Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

150. Καθορισμός των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για την τόνωση του ανταγωνισμού (άδειες- μείωση του διοικητικού φόρτου)

151. Πλήρης εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκκροών στα τελωνεία

152. Οδικός χάρτης για την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί Χωροταξικού Σχεδιασμού

153. Πλήρης εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

154 .Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για όλα τα μέσα μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας

155. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ου σχετίζονται με το δίκαιο της εφοδιαστικής

156 .Ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ικανότητας στις ρυθμιστικές αρχές λιμένων

157. Εξορθολογισμός δασμολογικών συστημάτων με ισχύ το 2017

158. Υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος

159. Πλήρης εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας

160. Παρεμβάσεις στους φαρμακοποιούς

161. Νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για δευτεροβάθμια περίθαλψη

162. Προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες αξίες

163. Σύνταξη νέου τρόπου κατανομής του προϋπολογισμού

164. Επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος των ενδίκων μέσων

165. Δημιουργία των όρων για τη θεσμική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

166. Αξιολόγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

167. Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των τελωνείων.

Δεκέμβριος 2016

168 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών.

169. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης.

170 Καθιέρωση ενός κεντρικού μητρώου συντελεστών.

171 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής αναθεώρησης.

172 Νόμος-πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού

173 Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους δικαιούχους.

174 Πλήρης ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.

175. Αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων για την κεντρική πρόσβαση σε δομές υγείας

176. Εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

177. Διαδικασία εκκαθάρισης εμπορικών οντοτήτων που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων

178. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω του ΤΧΣ των επιχειρησιακών στρατηγικών τραπεζών.

179. Ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του εργατικού κώδικα.

180. Ενεργοποίηση των X-rays στους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς λιμένες

181. Δημιουργία ηλεκτρονικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης

182. Παρεμβάσεις για την διευκόλυνση του εμπορίου

183. Εφαρμογή ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών εγγραφών των νοσοκομείων

184 Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος των ενδίκων μέσων.

185 Μεταρρυθμίσεις επί του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού, αν κριθούν αναγκαίες

186 Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής μέσω του ΤΧΣ

Μάιος 2017

187 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής

Ιούνιος 2017

188 Ανάπτυξη ενός σχεδίου εκ των προτέρων έγκρισης των μεταφορών κονδυλίων προς τους ιδιώτες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης

189. Αναφορά στοιχείων απόδοσης από το ΤΧΣ για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής

190. Μέτρα τόνωσης της αγοράς ενέργειας

Ιούλιος 2017

191. Εισαγωγή της νέας δομής σύνταξης του προϋπολογισμού

Δεκέμβριος 2017

192. Μεταφορά της πληρωμής- είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση

193. Δημιουργία ενός κέντρου αξιολόγησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απορρόφηση των φαρμάκων

194. Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει της δραστηριότητας στα νοσοκομεία

195. Υποβολή στοιχείων απόδοσης μέσω της εφαρμογής των επιχειρησιακών στρατηγικών του ΤΧΣ για να ξεκινήσει η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων που προτείνονται από την ΕΕ

196. Νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ιανουάριος 2018

197. Διενέργεια ανεξάρτητων δημοσιονομικών ελέγχων επί των λογιστικών βιβλίων όλων των Νοσοκομείων

Μάρτιος 2018

198. Απελευθέρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής από το ΤΧΣ

Μάιος 2018

199 Έκδοση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής

Ιούνιος 2018

200. Δεδομένα απόδοσης της εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ

201. Προσαρμογή της εκπαίδευσης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ