Κυριακή 26 Απριλίου 2015

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Την Πέμπτη 23/4, μετά από αίτημα του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σωματείου μας με αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Κατωπόδη. Στη συνάντηση τέθηκαν, εκ μέρους του σωματείου μας, όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Δήμο και τα Ν. Πρόσωπα, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί και είχαν αναδειχτεί το προηγούμενο διάστημα και με τις κινητοποιήσεις, καθώς και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, όπως η αντιδημοκρατική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα αποθεματικά των ΟΤΑ, το μεταναστευτικό, καθώς και προβλήματα που αφορούν τους εργατοτεχνίτες της τεχνικής υπηρεσίας.  

Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντηση είναι πλήρης διάσταση των απόψεων που υπάρχει με τη δημοτική αρχή στο θέμα της διαχείρισης της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η δημοτική αρχή δεν αποκλείει τη συμμετοχή ιδιωτικής εταιρείας στην Ανακύκλωση. Σήμερα προχωρά και εκχωρεί την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων σε εταιρεία, αύριο -σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού- δεν αποκλείεται με αυτή τη λογική να δώσουν και τα ογκώδη, τον οδοκαθαρισμό κ.λπ. 

Διαπιστώνουμε καθυστέρηση και ροκάνισμα του χρόνου από τη Δημοτική Αρχή, στο να προχωρήσουν ακόμα και ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκλιση απόψεων με το σωματείο. Μας ανησυχεί η παρελκυστική τακτική και η διαρκής αναβλητικότητα στο να προχωρήσουν άμεσα τα ζητήματα όπως η ενσωμάτωση των Ν. Προσώπων στο Δήμο, ο οργανισμός κ.λπ. Η άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών θα αναβαθμίσει τη λειτουργία των υπηρεσιών, θα εξοικονομήσει προσωπικό, θα φέρει οικονομία κλίμακας σε λειτουργικά έξοδα του Δήμου. 

Την Τετάρτη 23/4/2015 εκδικάστηκε αγωγή για τα 176 ευρώ που αφορά εργαζόμενους ΙΔΑΧ. Η νομική σύμβουλος που εκπροσώπησε τη δημοτική Αρχή στο δικαστήριο, απαντώντας στο ερώτημα του δικηγόρου των εργαζομένων εάν συνομολογούν στο αίτημα για τα 176 ευρώ, δεν συνομολόγησε στο αίτημα, λέγοντας «η αγωγή να κριθεί κατά το νόμο», παρά την προηγηθείσα διαβεβαίωση της δημοτικής Αρχής και την απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Α. στην οποία αναφέρεται  ότι θα παρέχει στήριξη στο δίκαιο αίτημα των υπαλλήλων για την επιδίκαση σε αυτούς του επιδόματος εξομάλυνσης των 176 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας για τα όσα συμφωνούνται και για τα όσα γίνονται. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Εκφράσαμε την αντίθεση μας στην πολιτική της συγκυβέρνησης να εκδώσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να πάρει υποχρεωτικά όλα τα αποθεματικά και τα ταμειακά διαθέσιμα των Οργανισμών του δημοσίου και των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να καταδικάσει την πολιτική αυτή και να μην την εφαρμόσει, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών. Να διασφαλιστεί η μισθοδοσία (να υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου δυο μισθοί, όπως ορίζει ο νόμος) και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 

Τα χρήματα του ελληνικού λαού να μη δοθούν για τους τοκογλύφους δανειστές, αλλά για τις ανάγκες της κοινωνίας. Να διαγραφή και να μην πληρωθεί το χρέος. Επισημάναμε ότι χρειάζεται ρήξη και ανατροπή της πολιτικής της Ε. Ένωσης, του Δ.Ν.Τ, του κεφαλαίου. Ο κ. Δήμαρχος συντάχτηκε και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι αναγνωρίζει την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και η διαπραγμάτευση. Διαφωνεί με τις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ και τόνισε ότι ο Δήμος δεν θα συμμετέχει σε αυτές. Ανέφερε ότι ο Δήμος Βύρωνα δεν έχει αποθεματικά και θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τη μισθοδοσία. 

Β) Η Δημοτική αρχή συμφωνεί με το αίτημα του σωματείου για να ενσωματωθούν τα Ν. Πρόσωπα  στο Δήμο και παραμένει στη θέση αυτή. Μας έθεσε μια σειρά ζητήματα που χρειάζονται κατά τη γνώμη της περαιτέρω επεξεργασία, ιδιαίτερα για το Ν. Πρόσωπο των Παιδικών Σταθμών. Από τη μεριά μας επισημάναμε την καθυστέρηση που υπάρχει στο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης, ο χρόνος που είχε ζητήσει η Δ. αρχή τελειώνει. Ζητήσαμε άμεσα να γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς άλλη καθυστέρηση, εάν θέλουμε να γίνει η ενσωμάτωση των Ν. Προσώπων.   

Η  Δ. αρχή δεσμεύτηκε να ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία νέου οργανισμού στο Δήμο, που θα περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση των Ν. Πρόσωπων, ενώ μέσα στο Μάιο του 2015 θα ανακοινωθεί η διαδικασία για να γίνουν εσωτερικές μετατάξεις σύμφωνα με το νόμο. 

Γ) Εκτενής συζήτηση έγινε για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και την ανακύκλωση στο Δήμο. Ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στο τοπικό σχέδιο που θα ετοιμάσει ο Δήμος και πάνω σε αυτό θα γίνει συζήτηση. Καταθέσαμε την άποψη μας ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμμετοχή ιδιωτών στη διαχείριση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Διαφωνούμε με την εκχώρηση σε εταιρεία της περισυλλογής των εγκαταλειμμένων οχημάτων και αντιπροτείναμε να τα περισυλλέγει η υπηρεσία, η οποία διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισμό  και να έχει οικονομικό όφελος ο Δήμος. Να απαιτηθούν από την κυβέρνηση τα χρήματα για την ανακύκλωση, χωρίς την εμπλοκή της ιδιωτικής εταιρείας. 

Δ) Συζητήθηκε το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με τη μαζική είσοδο στη χώρα μας πολιτικών προσφύγων και μεταναστών, από λαούς που αναγκάζονται να φύγουν από τις πατρίδες τους εξ αιτίας των βάρβαρων πολιτικών και των πολέμων που ασκούνται στις χώρες αυτές. Ως σωματείο θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, στην κατεύθυνση της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης, αφού πρώτα παρθούν μέτρα και διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες αξιοπρεπούς φιλοξενίας και παραμονής σε καταλλήλους χώρους, με υποδομές υγιεινής, σίτισης, στέγασης και αφού εξασφαλιστούν προσωπικό και κονδύλια από την περιφέρεια και την κυβέρνηση.  

Επισημάναμε την ανάγκη να προηγηθεί συζήτηση-διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς, πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις, με στόχο να υπάρξει ομαλή συνύπαρξη στην πόλη, ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών και τρόπου ζωής, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στην κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε διατεθειμένη να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη συνύπαρξη με την κοινωνία. 

Ε) Επισημάναμε για μια ακόμα φορά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στις υπηρεσίες και την ανάγκη να διεκδικηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στην εφαρμογή του προγράμματος υπερεκμετάλλευσης των ανέργων, με την πεντάμηνη κοινωφελή εργασία. Δυστυχώς, τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού θα παραμένουν και θα οξύνονται, όσο δεν ασκείται μια πολιτική διεκδίκησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Τέθηκε το ζήτημα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται μόνο στους εργαζόμενους που εργάζονται σε εργασίες που προβλέπονται από το νόμο ως ανθυγιεινές και επικίνδυνες. 

ΣΤ) Για την εκλογική αποζημίωση του 2014-2015 δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ενώ για τα μέσα ατομικής προστασίας (2011-2012) που οφείλονται στους εργαζόμενους υπάρχει οικονομική αδυναμία στο να καταβληθούν. 

Η) Για τα προβλήματα που έχουν τεθεί από τους εργατοτεχνίτες της τεχνικής υπηρεσίας, συμφωνήθηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει συζήτηση για να εξευρεθούν λύσεις. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισες: Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του βρίσκονται στο κόκκινο. Απαιτείται μια ριζικά διαφορετική πολιτική, που να καταργεί τις μνημονιακές πολιτικές. Να συγκρούεται με τους θεσμούς –Ευρωπαϊκή Ένωση, Δ.Ν.Τ., Ε.Κ. Τράπεζα– που δεσμεύουν τη χώρα και να επαναφέρει τη ζωή και τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στην προγενέστερη των μνημονίων κατάσταση. Χρειάζεται να υπάρξει μια προσπάθεια επανεκκίνησης των υπηρεσιών του Δήμου  και αναβάθμισης της λειτουργίας τους, με στόχο την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Ο αγώνας συνεχίζεται. Συσπειρωμένοι γύρω από το σωματείο μας, το οποίο αποτελεί ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων μας, συνεχίζουμε την ανεξάρτητη, ταξική εργατική μας δράση, διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων μας. Απαιτούμε από τη δημοτική αρχή να μην εφαρμόζονται μνημονιακές αντεργατικές πολιτικές στο Δήμο, να παραιτηθεί από πολιτικές που επιζητούν τη συμμετοχή των ιδιωτικών συμφερόντων στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη λειτουργία του Δήμου.  

Να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο αντίστασης, ρήξης και ανυπακοής, για την υπεράσπιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του δήμου χωρίς την συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών, αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Να απαιτήσουμε τη διαγραφή του χρέους και όχι να ξεζουμίζουν το λαό για τους τοκογλύφους δανειστές.

Απρίλιος 2015