Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Θέση του Κοινωνικού Κέντρου Βύρωνα για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμάτων

Η κοινή μας αντίληψη, ως Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, είναι πως τα «σκουπίδια» ΔΕΝ είναι για ΠΕΤΑΜΑ, δεν είναι εμπορεύματα προς εκμετάλλευση, αλλά είναι κοινά παραγόμενα προϊόντα που παράγει καθένας/μια από μας. Η κοινωνία έχει δικαίωμα στο μοντέλο και στον έλεγχο της διαχείρισής τους.

Με βάση τα παραπάνω, πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 ανοιχτή συζήτηση με την συμμετοχή:

 • Της ΠΡΩΣΥΝΑΤ 
 • Των Κινημάτων κατά των ΧΥΤΑ Φυλής, Γραμματικού, Μαραθώνα, Κερατέας 
 • Της Οργανωτικής Επιτροπής Αττικής κατά των ΧΥΤΑ 
 • Του προέδρου του σωματείου εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα. 
Τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης συνοψίζονται στο παρακάτω κοινό πλαίσιο συμφωνίας των Κινημάτων, των εργαζομένων και των πολιτών που παρευρέθηκαν:
 1. Ο ΧΥΤΑ Φυλής πρέπει να κλείσει άμεσα.
 2. Είναι αναγκαία η εκπόνηση τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων από κάθε Δήμο.
 3. Ο μπλε κάδος έχει αποτύχει ως λογική και σύστημα διαχείρισης (ένα κάδος για όλα τα ανακυκλώσιμα, που εφαρμόζεται ευρέως σε Δήμους της Αττικής, τα έσοδα δεν πηγαίνουν απευθείας στο Δήμο αλλά σε ιδιωτική εταιρεία).
 4. Ουσιαστική και μακροπρόθεσμη λύση είναι η Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων να γίνεται με διαλογή στην πηγή (4-5 κάδοι) και όχι με λειτουργία ιδιωτικών εργοστασίων καύσης σύμμεικτων απορριμάτων. Το σύστημα αυτό ήδη εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα από το 2008 με πρωτοβουλία των εργαζόμενων, πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας.
 5. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων ΔΗΜΟΣΙΟΥ χαρακτήρα, με ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά, της υγείας μας και του περιβάλλοντος και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Συνεπώς, είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης Απορριμμάτων. 
 6. Άμεσα να ξεκινήσει η ανακύκλωση οργανικών (κομποστοποίηση).
 7. Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα δεν πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών.
 8. Χρειαζόμαστε κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, για να μειώσουμε τα σκουπίδια, να επαναχρησιμοποιήσουμε τα υλικά, να ανακυκλώσουμε όλα τα ρεύματα των απορριμμάτων, να κομποστοποιήσουμε τα ζυμώσιμα, να αξιοποιήσουμε την ενέργεια, και να διαχειριστούμε τα ελάχιστα σύμμεικτα.
 9. Χρειαζόμαστε λαϊκές συνελεύσεις για να αναπτυχθεί ο διάλογος, η συμμετοχή και έλεγχο από τους πολίτες, στις αποφάσεις των Δήμων και της Περιφέρειας.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή αυτή συζήτηση παρευρέθηκαν και έκαναν παρεμβάσεις δημοτικοί σύμβουλοι τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης του Δήμου Βύρωνα. 


Μάρτιος 2015

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ